Školení

Rádi se podělíme o 25 let zkušeností

Svět stavebnictví se neustále mění. Zadavatelům, investorům, zhotovitelům i správcům staveb nabízíme kvalitní školení, aktuální poznatky a cenné příklady z praxe.

Pro co nejefektivnější práci v Aspe pro vás máme celou řadu školení. Tým profesionálních lektorů vás provede prostředím programu a naučí vás základní i pokročilé principy práce. Všechna prováděná školení Aspe jsou certifikovaná.

Vybrat si můžete z naší nabídky pravidelných školení, která probíhají v Praze a Liberci, nebo si přizpůsobte školení dle vašich individuálních potřeb.

Individuální školení na míru

Školení, které kompletně přizpůsobíme vašim potřebám.

 • provádíme individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách
 • disponujeme školicí technikou, snižujeme tak náklady na vybavenost uživatelů
 • upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci

Pravidelná školení pro začátečníky i pokročilé

Basic

Úvodní školení určené pro naprosté začátečníky, kteří se během celodenního školení seznámí s celým programem, od ovládání a orientaci v programu, jeho nastavení až po přehled o jednotlivých modulech a práci v nich.

Náplň školení

 • orientace v programu (stromová struktura, nástrojová lišta, menu, záložky)
 • nastavení parametrů programu
 • nastavení parametrů stavby
 • číselníky
 • možnosti vyhledání a filtrování záznamů v jednotlivých seznamech,
 • synchronizovaný seznam
 • základní obecné funkce (kopírování, mazání, exporty, importy, tisky)
 • popis základních modulů
 • zpracování zakázky ve všech základních modulech (Aspe, Stavba, ZBV, Čerpání, Faktury, včetně vyžití modulu Cenové soustavy)
 • základní tiskové sestavy

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:30 první část školení
 • 10:30 - 10:45 přestávka
 • 10:45 - 12:00 druhá část školení
 • 12:00 - 12:30 přestávka
 • 12:30 - 13:30 třetí část školení
 • 13:30 - 14:00 závěrečný test, diskuze

Cena

3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Školicí středisko Liberec

Stavbyvedoucí

Odborné školení určené pro uživatele se základními znalostmi práce v programu, kteří potřebují získat odbornost pro sledování realizace stavby.

Náplň školení

 • základní orientace v cenových soustavách
 • nastavení parametrů programu a stavby
 • orientace v modulu stavba, práce s rozpočtem, importy soupisu prací, jednoduché kalkulace
 • práce se změnami během výstavby, vytváření nové položky ZBV, skupiny dle ŘSD
 • tvorba zjišťovacích protokolů, převzetí položky na ZP, práce v synchronizovaném seznamu
 • vytváření faktur, hromadné generování faktur ze ZP, zálohové faktury
 • základní tiskové výstupy, tiskové sestavy pro sledování realizace stavby
 • import a export (SP, ZBV, ZP, FA)

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:30 první část školení
 • 10:30 - 10:45 přestávka
 • 10:45 - 12:00 druhá část školení
 • 12:00 - 12:30 přestávka
 • 12:30 - 13:30 třetí část školení
 • 13:30 - 14:00 závěrečný test, diskuze

Cena

3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Školicí středisko Liberec

Investor

Odborné školení určené pro investory staveb se základními znalostmi práce v programu, kteří vypisují veřejné soutěže o dodávku díla, porovnávají nabídky uchazečů a vyhodnocují soutěž.

Náplň školení

 • nastavení parametrů programu, stavby
 • struktura položkového rozpočtu
 • import kontrolního rozpočtu
 • porovnání rozpočtu s cenovou soustavou
 • datový předpis XC4
 • exporty nabídek
 • protokoly o exportu
 • sehrání nabídek
 • import zjišťovacích protokolů a faktur
 • základní tiskové výstupy

Harmonogram školení

 • 09:00 - 09:05 prezence
 • 09:05 - 10:45 první část školení
 • 10:45 - 11:05 přestávka
 • 11:05 - 13:00 druhá část školení

Cena

3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Nejsou vypsané žádné termíny.

Rozpočtář

Odborné školení, určené pro uživatele se základy práce v programu, kteří potřebují získat odborné znalosti v rozpočtování.

Náplň školení

 • používané cenové soustavy a práce s nimi
 • nastavení parametrů programu a stavby
 • sestavení položkového rozpočtu
 • zadání výkazu výměr položek (výpočet množství)
 • výpočty přesuny hmot a sutí
 • přepočty cen
 • hromadné změny položek, objektů
 • tvorba ZBV
 • základní tiskové výstupy
 • exporty a importy rozpočtů

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:30 první část školení
 • 10:30 - 10:45 přestávka
 • 10:45 - 12:00 druhá část školení
 • 12:00 - 12:30 přestávka
 • 12:30 - 13:30 třetí část školení
 • 13:30 - 14:00 závěrečný test, diskuze

Cena

3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Školicí středisko Liberec

Kalkulant

Školení určené pro uživatele se základy práce v programu, kteří potřebují získat odbornost v kalkulování nabídek v Aspe.

Náplň školení

 • používané cenové soustavy
 • aktualizace cenových soustav dle rozpočtu
 • tvorba vlastního ceníku
 • kalkulační vzorce
 • kalkulace položek – výkonem, normou
 • nastavení parametrů programu a stavby
 • tvorba položkového rozpočtu
 • import soupisu prací
 • ocenění dle ceníku nebo jiné stavby
 • limitky potřeb
 • fixace cen
 • datový předpis XC4
 • exporty a importy
 • základní tiskové výstupy

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:30 první část školení
 • 10:30 - 10:45 přestávka
 • 10:45 - 12:00 druhá část školení
 • 12:00 - 12:30 přestávka
 • 12:30 - 13:30 třetí část školení
 • 13:30 - 14:00 závěrečný test, diskuze

Cena

3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Školicí středisko Liberec

Administrace ZBV

Zpracování změn během výstavby v Aspe dle zaktualizované Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 platné od 22. 11. 2018 a dle nových požadavků SFDI.

Náplň školení

 • skupiny položek dle směrnice GŘ ŘSD 18/2017 v platném znění
 • práce s položkovým rozpočtem včetně ZBV
 • stavby dle FIDIC
 • nové úpravy pro SFDI včetně dodatků
 • exporty a importy ZBV
 • základní tiskové sestavy

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:15 první část školení
 • 10:15 - 10:30 přestávka
 • 10:30 - 11:30 druhá část školení
 • 11:30 - 12:00 diskuze

Cena

2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Nejsou vypsané žádné termíny.

Fakturace ve sdružení

Zapracování novely zákona o DPH z 1. 7. 2017, kde se změny týkají společníků a vytváření daňových dokladů.

Náplň školení

 • změny ve sdružení dle novely zákona o DPH z 1.7.2017
 • založení sdružení v Aspe a práce s položkovým rozpočtem
 • vytváření daňových dokladů sdružení
 • importy a exporty ZP a FA
 • tiskové sestavy sdružení

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:15 první část školení
 • 10:15 - 10:30 přestávka
 • 10:30 - 11:30 druhá část školení
 • 11:30 - 12:00 diskuze

Cena

2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Nejsou vypsané žádné termíny.

Datový sklad stavby (DSS)

Řízení a administrace stavebního projektu v souladu s platnou legislativou a pravidly poskytovatele finančních prostředků včetně systému pro správu a oběh dokumentů a jejich archivace.

Náplň školení

 • práce s dokumenty (DMS)
 • položkový rozpočet
 • změny během výstavby
 • zjišťovací protokoly, fakturace
 • workflow
 • harmonogram a finanční plán
 • tiskové sestavy

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:15 první část školení
 • 10:15 - 10:30 přestávka
 • 10:30 - 11:30 druhá část školení
 • 11:30 - 12:00 diskuze

Cena

2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Nejsou vypsané žádné termíny.

Harmonogram

Odborné školení je určeno pro uživatele se základy práce v programu, kteří potřebují získat odborné znalosti pro práci s harmonogramy.

Náplň školení

 • nastavení harmonogramu
 • vytváření činností a milníků
 • práce s Ganttovým diagramem a finančním plánem
 • porovnávání harmonogramů (As Planned, As Built)
 • importy a exporty

Harmonogram školení

 • 08:45 - 09:00 prezence
 • 09:00 - 10:15 první část školení
 • 10:15 - 10:30 přestávka
 • 10:30 - 11:30 druhá část školení
 • 11:30 - 12:00 diskuze

Cena

2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH 21 %)

V ceně školení jsou zahrnuty školicí pomůcky, školicí dokumentace a malé občerstvení během celého dne.

Nejsou vypsané žádné termíny.