Evidované fáze projektu


1

Řízení stavebních zakázek

 • Evidence zakázek po organizačních jednotkách
 • Integrace v rámci informačního systému společnosti
 • Manažerský reporting a controllingové nástroje
 • Plánování a kontrola plnění zakázek
2

Controlling stavby

 • Sledování plánovaných a skutečných rozpočtových nákladů
 • Výrobní faktura vs. plánované náklady
 • Průběžná kontrola ziskovosti zakázky
 • Propojení s ERP systémem společnosti
 • Průběžné sledování cashflow zakázky a společnosti
 • Kontrola průběžné fakturace vůči investorovi a subdodavatelům
3

Kalkulace cenových nabídek

 • Ceníky OTSKP–SPK, OTSKP–ŽS, ÚRS Praha, Sborník ŽDC, StavData
 • Firemní ceníky a datové základny
 • Import/export nabídek do XML (XC4, XDC, MMR) a MS Excel
 • Rozbor položek do nákladových typu
 • Rozpuštění výrobní režie
 • Rychlé přecenění nabídkových a nákladových cen
 • Hromadné úpravy limitek a potřeb
 • Automatické výpočty přesunu hmot a sutí
 • Nástroje pro efektivní a rychlou cenovou kalkulaci
 • Výrobní kalkulace v průběhu realizace zakázky
4

Realizace zakázky

 • Evidence provedených a fakturovaných prací
 • Detailní sledování průběhu realizace stavby
 • Kontrola plnění časového i finančního plánu
 • Čerpání původního (dle ZDS) a změněného (RDS) množství
 • Evidence a kontrola vlastních a externích výkonů
 • Historie provádění stavby s vazbou na aktuální rozpočet
 • Systém věcného schvalování soupisu provedených prací a faktur
5

Změny během výstavby

 • Sledování všech změn v průběhu realizace zakázky
 • Evidence schválených a návrhových změn
 • Finanční plánování změn a jejich dopad z věcného a finančního hlediska
 • Kategorizace změn dle Zákona o veřejných zakázkách
6

Evidence subdodavatelů

 • Evidence a kontrola subdodavatelských rozpočtů
 • Výběrové řízení a vyhodnocení subdodavatelských nabídek
 • Převzetí a úpravy subdodavatelských cen
 • Věcná a finanční kontrola plnění subdodavatelů
7

Harmonogram zakázky

 • Stanovení časového a finančního plánu stavby
 • Kontrola důležitých termínu a milníku stavby
 • Evidence zodpovědných osob a úkolu
 • Přímé provázání s rozpočtem stavby
 • Import/export MS Project
 • Sledování časového průběhu zakázky