Evidované fáze projektu

1

Investiční záměr

 • Vytvoření investičního záměru
 • Souhrnný rozpočet projektu
 • Stanovení investičního plánu
 • Zdroje financování
2

Proces územního rozhodnutí

 • Harmonogram přípravy projektu
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Ocenění rozhodujících objektů stavby
 • Dokumentace stavebního záměru
 • Evidence stavu přípravy projektu
3

Proces
stavebního povolení

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Tvorba a evidence objektové skladby
 • Harmonogram majetkoprávního vypořádání
 • Vytvoření rozhodujících pracovních skupin
 • Ocenění stavby na základě rozhodujících skupin prací
 • Propojení na GIS (geografický inf. systém)
4

Výběrová řízení, soutěže

 • Výkaz výměr a rozpočet stavby
 • Investorské ocenění
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
 • Multikriteriální hodnocení
 • Stanovení harmonogramu stavby (věcný a finanční plán)
5

Realizace stavby

 • Evidence provedených a fakturovaných prací
 • Evidence přijatých faktur
 • Evidence zdrojů financování
 • Sledování průběhu realizace stavby
 • Kontrolní mechanizmy pro zamezení přečerpání rozpočtu
 • Systém věcného schvalování zjišťovacích protokolů a faktur
 • Sledování plánu z hlediska nákladů a zdrojů
 • Evidence uznatelných investic
6

Změny během výstavby

 • Evidence všech změn během výstavby
 • Systém schvalování dodatků
 • Kontrolní nástroje na změnu ceny projektu
 • Porovnání aktuální vs. původní rozpočet
 • Evidence prozatimních položek
 • Finanční plánování dodatků
7

Dokončená stavba

 • Tvorba oceňovacích podkladů
 • Podklady TEV stavby
 • Evidence oprav v průběhu provozu