Realizace

Práce s časovým a finančním harmonogramem dle metodiky SFDI, administrace změnových listů podle ZZVZ, schvalovacích procesů, aktuálních dokumentů, čerpání rozpočtu a tvorba zjišťovacích protokolů. Evidence faktur včetně fakturace ve Vaší společnosti. To vše po ruce, navázané na 3D model. Přehledněji než kdy jindy.

CDE dokumenty

ZBV

Evidujte a spravujte změnové listy, včetně zařazení do skupin podle ZZVZ.

MIP

Čerpání a fakturace

Pracujte se zjišťovacími protokoly a fakturami a mějte tak neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi.