Produkty

Rodina produktů Aspe Vám poskytne komplexní řešení Vašich požadavků, ať už patříte mezi investory, dodavatele, či projektanty. Využívá nejmodernější platformy, jejíž jednotlivé nástroje Vám umožní rychlou a efektivní práci se všemi moduly, a to dle aktuálních metodik a směrnic. Na vysokou bezpečnost dat se můžete spolehnout, je u nás dlouhodobě na prvním místě.

Synergie nástrojů pro úspěšné vedení stavby

Příprava

Příprava

Začněte načtením 3D modelu z IFC formátu s vazbou na položkový rozpočet. Celkový rozpočet vytvoříte a oceníte pomocí ceníků OTSKP i dalších cenových soustav. Definujte schvalovací procesy a evidujte své první dokumenty. U časového a finančního harmonogramu stavby je postupováno v souladu s metodikou SFDI.

Zadání

Zadání

Mějte přehled nad výběrovým řízením, soutěže vyhodnocuje včetně kontroly nabídkových rozpočtů. Multikriteriální hodnocení jednotlivých nabídek bude pro vás nově rychlou a jednoduchou záležitostí.

Realizace

Realizace

Práce s časovým a finančním harmonogramem dle metodiky SFDI, administrace změnových listů podle ZZVZ, schvalovacích procesů, aktuálních dokumentů, čerpání rozpočtu a tvorba zjišťovacích protokolů. Evidence faktur včetně fakturace ve Vaší společnosti. To vše po ruce, navázané na 3D model. Přehledněji než kdy jindy.

Provoz

Provoz

Neomezujte se, přistupuje ke všem informacím odkudkoliv. Budete mít dokonalý přehled o použitých materiálech a zárukách. Schvalujte jednotlivé činnosti a mějte všechny dokumenty v zabezpečeném a zálohovaném archivu.

Sdílená data v Cloudu

Sdílená data v Cloudu

Aspe představuje aplikaci pro sdílení informací ve společném datovém prostředí nezávisle na místě a času. Připojíte se k němu odkudkoli a kdykoli. Umožněte přístup i ostatním účastníkum stavby…

Bezpečnost informací

Bezpečnost informací

Bezpečnost a jistota ochrany dat s pomocí nejmodernějších šifrovacích metod je pro nás vždy na prvním místě. Aspe zajistí oddělení dat od aplikace, čímž budou vaše data zcela v bezpečí.

Připraví vás na budoucnost

Připraví vás na budoucnost

Od roku 2022 vzniká povinnost zavedení BIM pro nadlimitní veřejné zakázky. Díky Aspe budete připraveni. Pomůžeme Vám s povinností zavést BIM a naučíme vás, jak s ním pracovat.

Standard v oboru

Standard v oboru

Aspe se pohybuje na trhu v dopravním stavitelství více než 25 let. Jsme spolutvůrci standardů včetně oborového třídníku OTSKP a komunikačního formátu XC4. Dále s vlastním know-how určujeme směr vývoje a podílíme se na vytváření infrastruktury nejen v ČR.

Časová osa stavby

Příprava
Zadání
Realizace
Provoz

ETAPA PŘÍPRAVA

V první etapě se sestaví 3D model, vytvoří se rozpočet a stanoví předpokládané náklady, schvalovací procesy a evidence dokumentů a vytvoří se časový a finanční harmonogram.

AspeEsticon

AspeEsticon
 • Načtení 3D modelu z IFC
 • Vazba 3D modelu na položkový rozpočet
 • Tvorba rozpočtu v členění TSKP
 • Využití ceníků OTSKP, ÚRS atd.
 • Rozpočet v XC4, Excelu a dalších formátech
 • Ocenění rozpočtu
 • Tvorba časového a finančního harmonogramu výstavby

AspeHub

AspeHub
 • Načtení a zobrazení 3D modelu
 • Propojení s Autodesk BIM 360
 • Informace o sdíleném rozpočtu dle smlouvy
 • Import formátů XC4 a IFC
 • Schvalování jednotlivých činností a dokumentů
 • Sdílení aktuálních verzí veškerých dokumentů

Aspe 10

Aspe 10
 • Tvorba rozpočtu v členění TSKP
 • Využití ceníků OTSKP, ÚRS atd.
 • Rychlé ocenění rozpočtu
 • Rozpočet v XC4, excelu a dalších formátech

DSS

DSS
 • Schvalování projektové dokumentace ve všech stupních
 • Prohlížení 3D modelu s vazbou na položkový rozpočet
 • Sdílený rozpočet dle smlouvy
 • Schvalování jednotlivých činností a dokumentů
 • Sdílení aktuálních verzí veškerých dokumentů

ETAPA ZADÁNÍ

V této etapě dochází ke kontrole nabídkových rozpočtů a vyhodnocování soutěží.

AspeEsticon

AspeEsticon
 • Vyhodnocení nabídkových rozpočtů
 • Multikriteriální hodnocení
 • Kontrola nabídek – ceny, MJ, množství, chyb dle předepsaného formátu XC4
 • Výstupní protokol – podklad pro vyhodnocení

Aspe 10

Aspe 10
 • Vyhodnocení nabídkových rozpočtů
 • Multikriteriální hodnocení
 • Kontrola nabídek – ceny, MJ, množství, chyb dle předepsaného formátu XC4
 • Výstupní protokol – podklad pro vyhodnocení
 • Kontrola nabídek – cena, MJ, množství, chyby dle předepsaného formátu XC4

ETAPA REALIZACE

V etapě realizace se pracuje s časovým a finančním harmonogramem, administrují se změnové listy, schvalovací procesy, aktuální dokumenty a dochází k tvorbě zjišťovacích protokolů a faktur.

AspeEsticon

AspeEsticon
 • Administrace změnových listů dle ZZVZ
 • Čerpání rozpočtu (tvorba zjišťovacích protokolů)
 • Fakturace (tvorba faktur)
 • Aktualizace časového a finančního harmonogramu výstavby

AspeHub

AspeHub
 • Načtení harmonogramu včetně přípravy
 • Zobrazení změn v 3D modelu
 • Přehled zjišťovacích protokolů
 • Fakturace ve vazbě na 3D model
 • Sdílené dokumenty s vazbou na konkrétní projekt
 • Odesílání hromadných emailových zpráv a notifikací
 • Schvalování jednotlivých činností a dokumentů
 • Sdílení aktuálních verzí veškerých dokumentů

AspeMip

AspeMip
 • Zobrazení harmonogramu
 • Kontroly (peněžních toků, limitních částek, termínů)
 • Přehled o změnových listech
 • Přehled o čerpání rozpočtu
 • Odesílání hromadných emailových zpráv a notifikací

Aspe 10

Aspe 10
 • Tvorba změnových listů
 • Čerpání rozpočtu (tvorba zjišťovacích protokolů)
 • Fakturace
 • Přehledné tiskové výstupy
 • Časový a finanční harmonogram výstavby

DSS

DSS
 • Čerpání rozpočtu (tvorba zjišťovacích protokolů)
 • Aktualizace časového a finančního harmonogramu výstavby
 • Sdílené dokumenty s vazbou na konkrétní projekt
 • Odesílání hromadných emailových zpráv a notifikací
 • Schvalování jednotlivých činností a dokumentů
 • Sdílení aktuálních verzí veškerých dokumentů

ETAPA PROVOZ

V poslední etapě se pracuje s celoživotními náklady stavby, schvalovacími procesy a je zde dostupný archiv dokumentů včetně přehledu o použitých materiálech a zárukách.

AspeEsticon

AspeEsticon
 • Přehledné tiskové výstupy dle nastavených parametrů uživatele

AspeHub

AspeHub
 • Přehled všech dokumentů včetně jejich verzování
 • Sdílené datové prostředí
 • Práce s workflow – schvalovací procesy
 • Optimalizace pro všechny druhy zařízení i webové prohlížeče
 • Možnost odesílání hromadných emailových zpráv a notifikací
 • Online náhledy dokumentů typu doc, xls, pdf, txt a dalších
 • Schvalování jednotlivých činností a dokumentů
 • Sdílení aktuálních verzí veškerých dokumentů

AspeMip

AspeMip
 • Aktuální informace o projektech
 • Sdílené datové prostředí
 • Sledování schvalovacích procesů
 • Sledování peněžních toků
 • Plánování výdajů
 • Zobrazení informací k vybranému datu (časové řezy)

Aspe 10

Aspe 10
 • Přehledné tiskové výstupy dle nastavených parametrů uživatele

DSS

DSS
 • Přehled všech dokumentů včetně jejich verzování
 • Sdílené datové prostředí
 • Práce s workflow – schvalovací procesy
 • Online náhledy dokumentů typu doc, xls, pdf, txt a dalších
 • Schvalování jednotlivých činností a dokumentů
 • Sdílení aktuálních verzí veškerých dokumentů

Řešení pro každého

Investor

Jste investor a vypisujete veřejné soutěže na stavební zakázky? Porovnáváte nabídky uchazečů? Nebo už projekt probíhá a vy chcete mít naprostou kontrolu nad všemi jeho dimenzemi?

Aplikace z rodiny Aspe jsou připraveny pomáhat všem investorům.

Dodavatel

Jste dodavatelská firma a soutěžíte veřejné zakázky? Oceňujete položkové rozpočty? Vytváříte doklady o realizaci stavby jako zjišťovací protokoly, výkaz výměr a faktury? Pracujete s harmonogramem dle metodik SFDI?

Aspe je právě to, co potřebujete!

Projektant

Zpracováváte projektovou dokumentaci od investičního záměru až po realizaci? Chcete mít všechny dokumenty ve všech fázích přípravy na jednom místě? Vytváříte soupisy prací staveb? Začínáte objevovat kouzlo vícerozměrných modelů?

Doporučíme vám nejhodnější řešení včetně BIM!

Cenové soustavy

Systém Cenové soustavy Aspe nabízí firmám a organizacím optimální řešení, jak sestavit rychle rozpočet, nebo ocenit své stavební zakázky. Jeho základem je sloučení používaných cenových soustav včetně jejich aktualizací do jednoho systému. Tím systém odstraňuje zvýšené nároky na uživatele a náklady na pořizování a údržbu více programů. Lze ho také využít pro samostatnou tvorbu firemních ceníků.

CS OTSKP

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací, který je součástí programu Aspe. Cenová soustava OTSKP je pod patronací Ministerstva dopravy. Jednotné třídění prací a dodávek a snadná porovnatelnost nabízených cen.

CS ÚRS Praha

Cenová soustava ÚRS (tuto cenovou soustavu lze do programu Aspe dokoupit)