Příprava

Začněte načtením 3D modelu z IFC formátu s vazbou na položkový rozpočet. Celkový rozpočet vytvoříte a oceníte pomocí ceníků OTSKP i dalších cenových soustav. Definujte schvalovací procesy a evidujte své první dokumenty. U časového a finančního harmonogramu stavby je postupováno v souladu s metodikou SFDI.

Načítání 3D modelu a práce s ním

Načítání 3D modelu a práce s ním

Mějte k dispozici náhled 3D modelu s možností rozdělení na konstrukční prvky i na jednotlivé konstrukční části modelu s vazbou na cenovou soustavu.

Tvorba finančního a časového harmonogramu

Tvorba finančního a časového harmonogramu

Sledujte posloupnost provedení jednotlivých činností, plánovaná data plnění těchto činností a klíčové milníky projektu.