Platební podmínky a storno podmínky

Školení

Faktura za školení bude vystavena až po absolvovaném školení na základě potvrzené prezenční listiny. Pokud se nebudete moci vybraného školení zúčastnit, včas nás o tom, prosím, informujte. Vaše místo bude k dispozici jinému zájemci a ušetříte storno poplatek. Informace o změně objednávek či o zrušení je nutno zaslat písemně na e-mail: skoleni@aspe.cz.

Při zrušení účasti bude fakturován storno poplatek v závislosti na době, která zbývá do zahájení školení:

Storno poplatek bude Objednateli účtován i v případě, že kurzovné nebylo dosud uhrazeno. Delegujte proto včas náhradního účastníka v případě, že chcete zabránit propadnutí částky za účastnický poplatek.

Zrušení školení ze strany poskytovatele

V případě zrušení kurzu z naší strany bude Objednateli nabídnuta možnost převedení kurzovného na jiný vybraný kurz, nebo bude kurzovné Objednateli vráceno v plné výši. Další náklady spojené se zrušením ubytování nebo jízdného Poskytovatel Objednavateli nehradí.