POLITIKY integrovaného systému managementu
společnosti IBR Consulting, s.r.o.

Dokument v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 stanovuje politiky dílčích systémů managementu (QMS, EMS a SMBOZP) integrovaných do společného systému managementu (IMS). 


Politika kvality 

Politika kvality vyjadřuje závazky vedení společnosti v oblastech klíčových pro spokojenost zákazníků a celkový rozvoj společnosti. 

1/ Vztah k zákazníkům 

2/ Úloha pracovníků 

3/ Systém managementu kvality (QMS) 


Environmentální politika 

Environmentální politika definuje závazek vedení společnosti a hlavní nástroje určené k minimalizaci do-padů činností společnosti na životní prostředí. 

1/ Zlepšování kvality životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj

2/ Soulad s právními předpisy 

IBR Consulting, s.r.o. Politiky IMS platnost od 1. 11. 2016 / revidované znění z 1. 12. 2017 strana 2/2 

3/ Odpovědnost pracovníků 

4/ Komunikace 

5/ Systém environmentálního managementu (EMS) 


Politika BOZP 

Politika BOZP definuje hlavní zásady pro trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

1/ Prevence rizik, vzniku úrazů a poškození zdraví

2/ Soulad s právními předpisy 

3/ Účast pracovníků 

4/ Zajištění zdrojů 

5/ Systém managementu BOZP (SMBOZP) 


V Praze dne 1. 12. 2017 

Ing. František Benč, ředitel společnosti