Dobrý dodavatel je neustále v obraze. Vícerozměrném.

Na dodržení harmonogramu, nepřečerpaném rozpočtu a včasném předání stavby mají zájem všechny zúčastněné strany. S rodinou softwarových nástrojů Aspe zvládnete stavbu řídit chytře a efektivně. Povedlo se nám v nich totiž zužitkovat dlouholeté odborné zkušenosti. Využijte je proto na maximum!

xxxaltxxx

BIM (Building Information Management)

Proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu, včetně 3D modelu Vaší budovy. Ve 3D modelu můžete plánovat průběh stavby a sledovat náklady a prostavěnost výstavby na základě informačního modelu. Svoji stavbu tak uvidíte růst před očima, i když u ní zrovna nestojíte. Nástroje Aspe podporují datové standardy – propojení s otevřeným formátem IFC. Využijete i propojení s Autodesk BIM 360.

Výběrová řízení pod kontrolou

CDE (Common Data Environment)

Díky společnému datovému prostředí budete mnohem efektivnější. Mít pořádek v datech ještě nikdy nebylo snazší. Dokumenty můžete ukládat a sdílet napříč týmy i jednotlivými uživateli, vracet se k předchozím verzím nebo v nich snadno vyhledávat. Klidně i na cestách v mobilu či tabletu. Vaše data tak budou vždy aktuální a jednoznačná. V nástrojích Aspe fungují i online náhledy (doc, xls, pdf, txt, csv, jpg, png, bmp, gif, rvt, ifc, dwg a další).

xxxaltxxx

Realizace zakázek s dokonalým přehledem

Stavte s nadhledem za pomoci profesionálních nástrojů – plánujte a kontrolujte plnění jednotlivých zakázek. Stanovení časového a finančního plánu pomocí harmonogramu bude pro vás hračkou. Získejte perfektní přehled o změnách během výstavby, čerpání rozpočtu i fakturách, a to v každé fázi stavby.

Výběrová řízení pod kontrolou

Manažerské reportovací výstupy

Přehledné a okamžité výsledky nad daty z různých systémů, pohromadě v jednom intuitivním prostředí. Ať potřebujete reporting pro cashflow, seznam provedených výkonů, aktuální pohledávky či závazky – s tím vším vám nástroje Aspe dokáží pomoct. Výdaje tak budete mít pod absolutní kontrolou kdekoliv a kdykoliv.

Přidejte se mezi dodavatele,
kteří díky nám dokáží pracovat v 7 dimenzích.