Když 3 rozměry nestačí…

Realizace stavebních zakázek v 21. století vyžaduje mnohem pokročilejší nástroje a propracovanější postupy než dříve. Tři rozměry už jednoduše nestačí. Úspora nákladů, lepší komunikace, vyšší míra transparentnosti, větší variabilita – to jsou jen některé z výhod BIM*.

S platformou softwarových produktů Aspe snadno využijete i další rozměry, které do celého procesu vstupují. Investujte, stavte a projektujte ve více rozměrech. Myslete v 7D!

*BIM (Building Information Modelling) je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. (Zdroj: Wikipedia)

3D BIM Model

Předcházejte kolizím! Mějte grafické i negrafické informace, které tvoří samotný model, neustále po ruce.

4D Čas

Čas jako další rozměr stavby. Objevte kouzlo plánování spojené s BIM procesy. Analyzujte projekt a jeho stav v průběhu času či simlulujte BIM model z hlediska trvanlivosti konstrukce. S produkty Aspe dokážete plánování optimalizovat.

5D Finance

Tvořte přesné výkazy a kalkulace – dokážete ohlídat náklady i určovat cenové dopady variant projektu. Finanční dopad změn zanalyzujete velmi rychle. Uspořte náklady, získejte trvale udržitelné budovy!

6D Udržitelnost

Využijte detailních analýz a výpočtů spotřeby energií. Energetickou náročnost budov i dalších staveb tak budete mít neustále k dispozici v aktuální podobě.

7D Životní cyklus stavby

Užívaní a provoz stavby po jejím dokončení jsou neméně důležité. Správa majetku, pronájmy, daně, provozní předpisy, záruční doby, údržby a renovace – využijte data ze správně vyhotoveného modelu maximálně efektivně!

Realizujte moderní stavby v 7 rozměrech ať jste investor, dodavatel či projektant.
Vyberte si nástroj, který bude Vašim potřebám sedět nejvíc.

Vyberte si produkt Kontaktujte nás