POLITIKA bezpečnosti informací
společnosti IBR Consulting, s.r.o.

Vedení IBR Consulting, s.r.o. v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 stanovuje tuto Politiku bezpečnosti informací, ve které formuluje svoji strategii pro zabezpečení ochrany informací souvisejících s její zakázkovou činností.

Informace ve všech podobách (zdokumentované nebo komunikované, vědomosti a zkušenosti všech pracovníků) jsou hlavním pracovním nástrojem a nejdůležitějším aktivem IBR Consulting, s.r.o. a proto vedení společnosti vnímá zajištění ochrany informací jako přirozenou a nedílnou součást podnikatelských aktivit k zajištění dlouhodobé prosperity.

Vztah k zákazníkům a obchodním partnerům 

Tým pracovníků společnosti 

Soulad s právními předpisy 

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) 

K naplnění všech zásad této politiky se vedení společnosti zavazuje zajistit a poskytnout dostatečné zdroje.


V Praze dne 1. 9. 2018 Ing. František Benč, Ph.D., ředitel společnosti