Datový sklad stavby

Konečně data na jednom místě a sdílená pro všechny, kteří je potřebují.

Rozpočet

Evidujte rozpočty, klíčový základ pro řízení celé stavby

01

3D Model

Prohlížejte 3D model s vazbou na položkový rozpočet

02

Dokumenty

Sdílejte aktuální verze veškerých dokumentů se všemi, kdo je potřebují

03

Harmonogram a finanční plán

Mějte po ruce vždy tu správnou verzi

04

Mobilní platforma

Ovládejte celou stavbu ze svého mobilu či tabletu

05

Workflow

Nadefinujte si vlastní systém schvalování

06

Změny během výstavby

Evidujte a spravujte změnové listy na jednom místě

07

Zjišťovací protokoly

Udržujte neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi

08

Reporting

Mějte aktuální informace o stavbě vždy po ruce

09

Jedno chytré řešení pro řízení celé stavby

Buďte neustále v obraze díky systému pro komplexní elektronické sledování stavby. Rozpočty, harmonogramy, fakturaci nebo změny během výstavby zvládnete jedna dvě. A konečně najdete veškerou dokumentaci na jednom místě. Náš datový sklad stavby vám pomůže s jejich evidencí a stane se tak nepostradatelným zdrojem pro implementaci BIM.

Sjednotíte zdroje, zjednodušíte komunikaci mezi účastníky, budete mít vše pod kontrolou. Nechte se spolehlivě provést stavbou od fáze příprav až po její realizaci a dokončení.

01

Rozpočet

Evidujte rozpočty, klíčový základ pro řízení celé stavby

Vkládejte nebo vytvářejte online položkové rozpočty včetně technické specifikace a výkazu výměr, které mají vazbu na čerpání a změny během výstavby. Náš systém vám umožní rychlé vyhledávání i filtrování.

Do datového skladu můžete nahrát smluvní rozpočet v otevřeném formátu XC4, který splňuje Vyhlášku č. 169/2016 a Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V opačném případě vás systém upozorní na potřebné úpravy. Dokument je chráněn proti editaci, čímž je zaručena jednotná a jasná evidence. Jakékoliv změny rozpočtu můžete provádět v modulu ZBV.

02

3D model

Prohlížejte 3D model s vazbou na položkový rozpočet

Umožníme vám provázat jednotlivé položky s harmonogramem (4D) a finančním plánem (5D). Načítání modelu je ve formátu IFC a CPIXML. Mějte k dispozici náhled 3D modelu s možností rozdělení na konkrétní konstrukční prvky či až na jednotlivé konstrukční části modelu s vazbou na cenovou soustavu.

03

Dokumenty

Sdílejte aktuální verze veškerých dokumentů se všemi, kdo je potřebují

Ukládejte stavební dokumentaci na jedno místo, upravujte ji a zpřístupněte těm, kdo s ní potřebují pracovat. Dokumenty MS Word, Excel, PDF, smlouvy, fotky, zápisy z porad, 3D modely a další můžete kdykoliv prohlížet online prostřednictvím webového klienta nebo mobilní aplikace.

Přehledně a bezpečně

Nabízíme neomezenou velikost úložiště, zabezpečený přístup, snadné nastavení práv k dokumentům a evidenci jednotlivých verzí. V případě potřeby tak jednoduše dohledáte, kdo dokument před vámi upravoval.

04

Harmonogram a finanční plán

Mějte po ruce vždy tu správnou verzi

Chcete aktivně řídit čas a finance dle platné Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek? Do datového skladu stavby nahrajete veškeré verze harmonogramů v XC4 nebo MS Project, které lze propojit s rozpočtem a můžete je mezi sebou porovnávat.

05

Mobilní platforma

Ovládejte celou stavbu ze svého mobilu či tabletu

Vedle klasické desktopové a webové aplikace nabízíme také přístup přes mobilní zařízení. Na poradu se tak připravíte pomocí pár kliknutí. Snadno zobrazíte veškeré informace, které aktuálně potřebujete a to vše z vašeho mobilu nebo tabletu.

06

Workflow

Nadefinujte si vlastní systém schvalování

Potřebujete mít přehled, kdo je zodpovědný za jednotlivé činnosti, rozdělovat kompetence a zjednodušit proces schvalování? V našemu datovému skladu stavby si vytvoříte schvalovací proces na cokoliv, můžete si zvolit také jen určitou část projektu. Jakmile se něco zadrhne, budete hned vědět, na kom to stojí.

Ať vám projekt šlape jako na drátkách

Systém umožňuje zasílání e-mailových notifikací s odkazem přímo na konkrétní schvalovací proces. Pak stačí už jen nahrát potřebné dokumenty a může se pokračovat.

07

Změny během výstavby

Evidujte a spravujte změnové listy na jednom místě

Vytvořili jsme nástroj, který vám pomůže s administrací změn během výstavby v souladu s platnou legislativou a Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Poskytne vám aktuální informace, v jaké fázi procesu se schvalování ZBV nachází. Zároveň veškeré změny promítá do harmonogramu stavby, díky tomu se dozvíte, jaký vliv na něj konkrétní změna má. ZBV manažer navíc eviduje zodpovědné osoby, potřebné dokumenty a můžete ho používat online přes webovou aplikaci.

08

Zjišťovací protokoly

Udržujte neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi

Naše systémové řešení vám umožní sledovat například průběh finančního čerpání nebo soupis provedených prací a dodávek s vazbou na harmonogram stavby. Vše snadno, rychle a odkudkoliv. Díky sdílení informací přes jedno úložiště, mají všichni zúčastnění aktuální data, která urychlují proces schvalování i následnou fakturaci.

09

Reporting

Mějte aktuální informace o stavbě vždy po ruce

Tvořit reporty o stavu projektu nebylo nikdy jednodušší. Náš manažerský informační portál (MIP) poběží i na vašem mobilním zařízení. Díky tomu budete mít okamžité a aktuální informace přístupné kdykoliv a kdekoliv si vzpomenete. Na pár kliknutí vytvoříte pravidelné zprávy, ale i přehledné tabulkové a grafické výstupy.

Spolehněte se, že o váš projekt bude dobře postaráno

Kontaktujte nás a objednejte si Datový sklad stavby.

Kontaktujte nás